Ψυχολόγος Αθηνά Ψυχολόγος Θεσσαλονίκη. Λύση σε προβλήματα όπως άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, ύπνου, ψυχικές διαταραχές.

Who Voted for this Story